O klubu

Dne 12. 4. 1999 byla uskutečněna v prostorách restaurace u Radů 1.oficiální schůzka příznivců historických vozidel z Klatov a okolí. Zúčastnilo se 14 nadšenců v čele s Ing. Jiřím Krejčím, který byl na této ustavující schůzi klatovských veteránistů zvolen předsedou.

Bylo rozhodnuto o názvu klubu - „Historic club Klatovy“ a o zaměření na auto-moto techniku bez zásadních omezení pravidel organizací zastřešujících veteránské hnutí v ČR.
Po následném setkání s vedením Pošumavského auto moto klubu Klatovy, který se svým vznikem v roce 1926 řadí mezi nejstarší v ČR, jsme využili nabídky a stali se členy této organizace.
Následovala změna názvu na – „Historic club PAMK Klatovy“ . Tímto bylo navázáno na předcházející tradici veteránského hnutí na Klatovsku, které bylo již dříve součástí PAMK. Bohužel se nám zatím nepodařilo tuto část historie zmapovat. Jakmile se toto podaří, zveřejníme ji.

Zakládajícími členy byli:

Bayer Martin, Bošek Martin, Brabec Jiří, Burghauser Jiří, Česák Jan, Jonáš Radek, Kohout Josef, Ing. Krejčí Jiří, Krýsl Lukáš, Marcel Josef, Mazanec Jaroslav, Šmolc David, Toman Artuš a Vacovský Roman.

Členská základna se začala velmi rychle rozšiřovat. Někteří členové po čase své členství ukončili, většinou z rodinných a časových důvodů.
Počet členů se v současné době pohybuje kolem sedmdesáti, včetně několika žen. Věkový rozsah členstva je od juniorů po seniory (15-80 let), bydlištěm nejen z Klatov, ale i širého okolí (od Sušice až po Plzeň).
Členové se podílejí na přípravě několika klubových akcí v roce (Jízda Klatovskem, veteránská auto-moto burza, výstavy, propagační jízdy a kulturní akce). Zároveň se také účastní mnoha akcí ostatních klubů a to nejen v České republice.

Klub má vlastní testační komisi pro provádění testací historických vozidel. Provádí testace historických vozidel k jejich registraci a uvedení na tzv. veteránská čísla i pro nečleny klubu.

 

Ukončení sezóny 2018